Лидерство и лидерски позиции. Определение. Теории за лидерството. Типове лидери.


Повечето хора имат интуитивна представа относно значението на лидерството, но биха се затруднили да дадат точно и ясно описание. Фактът, че в определена работна група някои хора са обособени като водачи и имат своите последователи е ясно осезаем...
 

Лекции по Основи на управлението


Управлението и функционирането на земеделската ферма. Организационно управленски структури (структура на управлението). Параметри на организационно управленската структура. Еднолични стопански фирми и особености. Партньорства. Кооперативни дружества...
 

Разлика между управление и мениджмънт


Мениджмънтът е относително нова наука. Нейното начало датира от края на XIX век. За последните сто години тя се развива интензивно, което й определя голямото разнообразие от школи и технически разклонения...
 

Стил на управление. Хенри Форд и Алфред Слоун


Хенри Форд и Алфред Слоун младши са известни за времето си мениджъри. Те са се конкурирали през 20-те години на миналия век, когато е възникнала концепцията за управление като професия и научна дисциплина....
 

Организация и управление на предприятието


Анализът на ефективността от управлението на компанията е задача, с която консултантите се сблъскват в най-различни ситуации. До неотдавна на практика преди всичко този въпрос е възниквал във връзка с кризисното положение в компаниите...
 

Анри Файол и административното направление на класическата школа


Управленската практиката е толкова стара, колкото и организацията. Има много веществени доказателства за съществуването на управленска практика още преди три хилядолетия...
 

Управление на проекти


Икономическата система функционира и се развива при наличието на 2 основни детерминанти: оскъдност на ресурсите, алтернативност на избора...
 

Основи на управлението


Управлението и функционирането на земеделското стопанство...
 

Системния подход за изследване на организационното поведение


Изучаването на организацията като една система, съставена от множество подсистеми фокусира върху подобряването на ефективността на следните четири равнища на поведението...
 

Организация, формални и неформални организации


Формирането на управлението в процеса на общественото разделение на труда представлява човешка дейност, насочена към ефективното използване...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент