Моделиране и решение на анализи


Подходящите модели и методи при обосновка на решението при определеност е оптимизацията, при неопределеност – матрица на полезността, при риск – матрица на полезността и дърво на решенията, и при противодействие – теория на игрите...
 

Мотивация на работниците


Ако се погледне назад към годините, когато са били създадени първите фабрики и предприятия от различните браншове ще се види, че работодателите, а по – късно и ръководителите, са проявявали винаги интерес как да управляват чрез мотивация....
 

Сравнителен анализ на теориите за мотивация


Мотивацията е това, което кара хората да действат или да се движат по определен начин. Да мотивираш хората, означава да ги насочиш в определена посока и да предприемеш необходимите стъпки, за да стигнат те там. Мотивацията обикновено...
 

Сравнителен анализ на теориите от класическия подход


Класическият подход като цяло има сериозни приноси в развитието на теорията на мениджмънта. Като първа научна теория, със своите направления, той поставя изследването, развитието и практиката на мениджмънта на научни основи...
 

На кръстопът


Моралът сам по себе си е термин с широко тълкование, но тук ще се спрем на характеристиката му, която се отнася до човешкия морал. По същество той представлява програмираните в личностната психология правила и норми...
 

Модел на комуникациите в организация


Комуникацията е служен процес, в който всяка една конструктивна частица е изключително важна и взаимосвързана с друга. До голяма степен това влияе на ефективната съвместна дейност и именно поради тази причина...
 

Мотивация на работниците


Мотивацията е процес на подтикване към активност, действие, насоченo за определени цели. Тя може да се разглежда, като метод за по-ефективно влияние на работниците и показва ролята на човешкия фактор за ефективността и успеха на дадена организация...
 

Организационна структура


Членството на България в Европейския съюз оказва влияние върху производството и оказва разнообразни промени. Заедно с тях излизат на яве и нов тип изисквания. Промени настъпват в хранителния отрасъл, където безопасността на продуктите е изключително...
 

Курсова работа по Основи на управлението


Курсовата се състои от две части: Теоритична - "Ролята на предприемача в съвременния бизнес" и практическа част: Управление на комуникациите в корпорация МакКесън. Спазени са всички правила...
 

Основи на управлението


Организационна структура на "Евъргрийн" ЕАД...
1 2 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент