Моделиране и решение на анализи


Подходящите модели и методи при обосновка на решението при определеност е оптимизацията, при неопределеност – матрица на полезността, при риск – матрица на полезността и дърво на решенията, и при противодействие – теория на игрите...
 

Основи на управлението


Организационна структура на "Евъргрийн" ЕАД...
 

Курсова работа по Основи на управлението


Курсовата се състои от две части: Теоритична - "Ролята на предприемача в съвременния бизнес" и практическа част: Управление на комуникациите в корпорация МакКесън. Спазени са всички правила...
 

Организационна структура


Членството на България в Европейския съюз оказва влияние върху производството и оказва разнообразни промени. Заедно с тях излизат на яве и нов тип изисквания. Промени настъпват в хранителния отрасъл, където безопасността на продуктите е изключително...
 

Мотивация на работниците


Мотивацията е процес на подтикване към активност, действие, насоченo за определени цели. Тя може да се разглежда, като метод за по-ефективно влияние на работниците и показва ролята на човешкия фактор за ефективността и успеха на дадена организация...
 

Сравнителен анализ на теориите от класическия подход: "Научно управление" "Aдминистративен мениджмънт" и "Бюрократичен мениджмънт"


От времето на първите организации съществува мениджмънта като човешка дейност. През осемнадесети век започвналата промошлена революция, която предизвиква сериозни изменения в начина на производство...
 

Сравнителен анализ на теориите от класическия подход: "Научно управление", "Административен мениджмънт" и "Бюрократичен мениджмънт"


Историческите корени на идеята за управление. От самото възникване на човешкото общество хората са се обединявали в различни групи за да решават различни задачи, свързани с тяхното непосредствено битие...
 

Модел на комуникациите в организация


Комуникацията е служен процес, в който всяка една конструктивна частица е изключително важна и взаимосвързана с друга. До голяма степен това влияе на ефективната съвместна дейност и именно поради тази причина...
 

Основи на управлението


Лидерството е процес на насочване и вдъхновяване на работещите в организацията да изпълняват дейности, свързани с постигането на определени цели...
 

На кръстопът


Моралът сам по себе си е термин с широко тълкование, но тук ще се спрем на характеристиката му, която се отнася до човешкия морал. По същество той представлява програмираните в личностната психология правила и норми...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
МВБУ
Основи на управлението
за Студенти
Ограничаване на резултатите