Сравнение на системен и ситуационен подход

13 окт 2009
·
3
·
422
·
87
·
109

Въз основа на системния поход организацията може да се разглежда като система, която се състои от взаимосвързани и взаимообусловени елементи...
 

Идеологии за изграждане на перфектния мениджър


Известни са различни идеологии за изграждане на перфектния мениджър, създадени са десетки теоритични образи, като при всички целта е този реален мениджър да допринесе за най-добри резултати в компанията, а самият той да се реализира на по-висока....
 

Концепция за Управление чрез цели на организацията

04 май 2009
·
3
·
219
·
70

Препоръчваме използването на метода „Управление чрез цели”, с цел да се повиши ефективността на Debenhams. Първоначално трябва да се формулират целите на дружеството и да се определят насоките, в които тo ще работи, за да се постигнат планираните цели...
 

Основи на управлението


Необходимостта от поддържането на добри взаимоотношения във фирмата е изразена най-добре от Честър Бърнард, който казва, че “ … предприятията са реални системи за съвместна работа"...
 

мотивация на персонала


Мотивацията е процес, който има за цел да стимулира отделната личност или група хора, което ще доведе до достигане и осъществяване на целите на организацията....
 

Мениджърът се извисява с мисли, началникът със стил, бюрократа с подпис


Бюрократите са държавни служители и са част от системата на обществените решения. Със своето действие или бездействие те могат да подпомогнат или да осуетят дадено намерение на правителството...
 

Управленска функция “планиране”


Класическата теория на мениджмънта е изградена върху парадигмата за управлението като процес. Мениджмънтът се разглежда като систематична последователност от функции. Първата от тях – планирането, решава задачите...
 

Рационален и емоционален подход


Известно е, че човешкото поведение е реакция на организма, на личността на вътрешни стимули и вътрешни напрежения. Чрез това поведение се осъществява връзката на организма със заобикалящата го среда....
 

Цели и критерии за ефективност


Най–важната част от ефикасния мениджмънт са периодичното избиране на цели за цялата организация и нейните подразделения. Те дават посока на движението на организацията и ориентират усилията на персонала и...
 

Задачата на вестникаря


Задача, давана на студентите с цел - точки и освобождаване от изпит. Решава се чрез теорията от лекциите...
1 2 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент