Опишете социалната отговорност на конкретна компания


“Социална отговорност” е понятие, което отразява качествата на отношенията между дадена компания (организация) ,чрез нейните ръководители и обществото...
 

Еволюция на управленската мисъл-съвременни перспективи


Сред множеството от концепции, които днес движат световния прогрес, се откроява една, поради своята история, доказани приноси и неоспорими качества...
 

Електрически самобръсначки Ремингтон


Управлението не е дейност, която съществува сама за себе си. По скоро представлява определение за множество от дейности, които се изпълняват от конкретно лице в организацията, което официално отговаря на работата поне на един човек. Управлението...
 

Организационната култура в "Юробанк и Еф Джи България" АД


Същност на организационната култура. Характеристика на организационната култура на "Юробанк и Еф Джи България" АД - мисия, визия, ценности. Управленската структура на банката - корпоративното управление, като организационна култура...
 

Swot анализ на фирма


Романтизмът или романтика е интелектуално движение в живописта, музиката, поезията и въобще културата и обществото, което започва да се развива от края на xviii век в западна Европа и постига своя апогей по време на индустриалната революция...
 

Мотивация на персонала в кооперация “Инсофт”


Мотивацията е психичен процес, вътрешна подбуда, това, което кара хората да действат по определен начин. Тя се свежда до избирането на поведението от страна на служителите и работниците в трудовия процес...
 

Мотивация на работниците


Организацията на труда обхваща множество мероприятия, но едно от най- важните е организацията на работната заплата. Работодателят очаква чрез нея да формира позитивно отношение и ангажираност на персонала в интерес на фирмата...
 

Предпазване от конфликти при формиране и в работната група


Значението на понятието конфликт е етимологически свързано с латинската дума "conflictus", което означава сблъсък...
 

Сравнителен анализ на теориите за мотивация: “Йерархия на потребностите”


Управлението на хората в организацията изисква, наред с определянето на целите и задачите в организацията и създаването на организационни условия за тяхното изпълнение, да се направлява...
 

Същност на мениджмънтът


По своята същност мениджмънтът или на български език управлението са съществували винаги и са съпътствали човешкото развитие, но в различна форма и под различно разбиране. ННауката Мениджмънт обаче се сформира в началото на индустриалната революция...
1 2 3 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент