Какво може да ни даде образованието


Колкото и каквито неизвестности да има в бъдещето, то в голяма степен за нас се определя от това, което научаваме тук и сега. Няма никаква по-сигурна гаранция за бъдещето от тази на доброто и качествено образование или по-точно на добрата основа...
 

Управление на конфликтите и стресове в организацията


В управленската теория и практика съществуват различни мнения относно мястото и ролята на конфликта в организацията. По отношение същността на конфликта той се разглежда като отсъствие на съгласие между две или повече страни...
 

Критични фактори за ефективно управление


С напредването на времето технологиите все повече се усъвършенстват. Успоредно с научния прогрес расте и броя на организациите и фирмите, които го прилагат в производството...
 

Начини за влияние и контрол върху промените в административния процес


Управленски процес се реализира в среда с по-малко или по-голяма неопределеност, което влияе на равнището на постигането на крайните цели...
 

Ефективният ръководител


Ръководителят трябва да притежава лидерски умения, койта да са добре потплатени с правилата и принципите на добрия мениджмънт. Едно от най-важните качества, който трябва да има мениджърът е да бъде влиятелен....
 

Ефективният ръководител


Ефективността в най-общия смисъл показва отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията....
 

Фалитът като функция на кризата


Нека първо да изясним какво представлява термина фалит. В обикмовенния език се използват две разновидности: несъстоятелен и банкрут. Най-често терминът фалит се харектеризира като неспособност или несъстоятелност чрез дадени методи...
 

Образът на добрия лидер


Есе на тема Образът на добрия лидер във филма „12 Разгневени мъже“...
 

Анализ на вариантите за отношение към ситуациите


Управленският процес като цяло е ориентиран към постигането на цели....
 

Интереси за придобиване на власт


Есе на тема интереси за придобиване на власт по основи на управлението...
1 2 3 4 5 » 6

Качи есе и спечели
 

Сподели своите Есета по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент