Правилният модел


Организационната промяна е неизбежна, непрекъсната, понякога нежелана, а понякога предизвикана. Мениджърите трябва да реагират, управляват и предизвикват. Организациите трябва да се адаптират към външните сили – промените...
 

Пазарно търсене – същност и характерни черти


Търсенето е една от променливите на пазарния механизъм. В икономическата теория и практика, когато се говори за търсене, се разбира платежоспособно търсене....
 

Основи на управлението. Новата модна линия


Вземането на решения е една от характерните черти заложена в човешката дейност. Всеки ден, всеки човек непрекъснато взема решение, тъй като е поставен пред избор за всяко едно свое решение. В живота на всеки човек има повратни моменти, които налагат...
 

Сравнение на системен и ситуационен подход

13 окт 2009
·
3
·
422
·
87
·
22

Въз основа на системния поход организацията може да се разглежда като система, която се състои от взаимосвързани и взаимообусловени елементи...
 

Опишете социалната отговорност на конкретна компания


“Социална отговорност” е понятие, което отразява качествата на отношенията между дадена компания (организация) ,чрез нейните ръководители и обществото...
 

Форд или Слоун


Хенри Форд и Алфред Слоун са предприемачи, големи лидери, които комбинират в себе си гения на организатора с гения на новатора....
 

Цели и критерии за ефективност


Най–важната част от ефикасния мениджмънт са периодичното избиране на цели за цялата организация и нейните подразделения. Те дават посока на движението на организацията и ориентират усилията на персонала и...
 

Анализ на класическите теории на управление


Управлението е функция на организацията, целево ориентиран процес, насочен към вземане на подходящото решение за разрешаване на конкретен проблем. Характеризира се като множеството от дейности, които се изпълняват от конкретно лице в организацията....
 

Мотивация на работниците


Мотивацията е процес на подтикване себе си и останалите към дейност, която да води до достигане на личните цели или тези на организацията...
 

Основи на управлението


Мотивацията е това, което кара хората да действат или да се движат по определен начин. Да мотивираш хората означава да ги насочиш в определена посока и да предприемеш необходимите стъпки, за да стигнат те там....

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент