Правилният модел


Организационната промяна е неизбежна, непрекъсната, понякога нежелана, а понякога предизвикана. Мениджърите трябва да реагират, управляват и предизвикват. Организациите трябва да се адаптират към външните сили – промените...
 

Пазарно търсене – същност и характерни черти


Търсенето е една от променливите на пазарния механизъм. В икономическата теория и практика, когато се говори за търсене, се разбира платежоспособно търсене....
 

Основи на управлението. Новата модна линия


Вземането на решения е една от характерните черти заложена в човешката дейност. Всеки ден, всеки човек непрекъснато взема решение, тъй като е поставен пред избор за всяко едно свое решение. В живота на всеки човек има повратни моменти, които налагат...
 

Сравнение на системен и ситуационен подход

13 окт 2009
·
3
·
422
·
87
·
22

Въз основа на системния поход организацията може да се разглежда като система, която се състои от взаимосвързани и взаимообусловени елементи...
 

Опишете социалната отговорност на конкретна компания


“Социална отговорност” е понятие, което отразява качествата на отношенията между дадена компания (организация) ,чрез нейните ръководители и обществото...
 

Форд или Слоун


Хенри Форд и Алфред Слоун са предприемачи, големи лидери, които комбинират в себе си гения на организатора с гения на новатора....
 

Цели и критерии за ефективност


Най–важната част от ефикасния мениджмънт са периодичното избиране на цели за цялата организация и нейните подразделения. Те дават посока на движението на организацията и ориентират усилията на персонала и...
 

Как внедряването на нови информационни технологии в управлението влияе върху организационната структура на фирмата


Седемдесет процента от заявките за оказване на техническа помощ се изпълняват по мрежата при минимално заплащане, което на практика прави излишна човешката интервенция. Финансовите средства, спестени от cisco под формата на драстично намаляване...
 

Анализ на класическите теории на управление


Управлението е функция на организацията, целево ориентиран процес, насочен към вземане на подходящото решение за разрешаване на конкретен проблем. Характеризира се като множеството от дейности, които се изпълняват от конкретно лице в организацията....
 

Мотивация на работниците


Мотивацията е процес на подтикване себе си и останалите към дейност, която да води до достигане на личните цели или тези на организацията...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент