Анализ на организационна структура

02 май 2009
·
5
·
854
·
399
·
383
·
70

Термините организация, организиране, организационен, орга-низираност и пр. имат голям брой определения, но за нашите конкретни цели е достатъчно да приемем, че „процесът на организиране може да бъде описан като проектиране, изграждане и поддържане...
 

Лидерство. Качества и стил на лидера. Ситуационни модели на лидерския стил


Разработката е на тема лидерство, качества и стил на лидера, ситуационни модели на лидерството с коментар на конкретен казус...
 

Основи на управлението


Най-характерното за всеки един ръководител,независимо от неговия служебен ранг, е участието му във вземане и най-вече в избора на управленски решения...
 

Комуникацията в управлението


Станка, новата секретарка във фирмата, цял ден се трудеше над съобщението, относно събранието в понеделник. Накрая, след дълги усилия, тя успя да сътвори текста му...
 

Лидерство. Качества и стил на лидера

22 окт 2011
·
6
·
1,697
·
36
·
76
·
23

Според Петър успеха се състои в това винаги да успяваш да побеждаваш, да се самоусъвършенстваш, да показваш това колко можеш и знаеш, да умееш да постигаш всяка цел, дори това да бъдеш сам и не харесван и одобряван...
 

Нива на мениджмънта в реална организация


Всяка стопанска организация, според своята специфика, има и своя организационна структура. Основният елемент на организационната структура на управление е управленският орган, т.е. мениджърите...
 

Организационни елементи, определящи структурата на организацията


Всяка фирма включва различни звена, които изпълняват определени дейности и са структурни единици. Всяко звено се ръководи от мениджър. Организационната структура представлява съвкупност от звената и връзките между тях. Тя характеризира начина ...
 

Съвременни теории на Управлението

04 дек 2007
·
5
·
843
·
535
·
126
·
17

След 50-те години на 20-ти век настъпва известно сливане или обединяване на идеите от трите школи (класическа,поведенска и количествена).
 

Анализ на организационната структура на „Българско речно плаване-АД”


Пълното изясняване на същността на организационната структура изисква да се посочат нейните отличителни черти. първата е нейния йерархичен строеж...
 

Нива на мениджмънта в реална организация


Цел на Курсовата задача: Проучване на нивата на мениджмънта в реалната организация. Мениджмънта е дейност по организация и управление на бизнес, а бизнесът е дейност на човека, при която на базата на използвани ресурси се цели получаването на печалба...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент