Правилният модел


Организационната промяна е неизбежна, непрекъсната, понякога нежелана, а понякога предизвикана. Мениджърите трябва да реагират, управляват и предизвикват. Организациите трябва да се адаптират към външните сили – промените...
 

Пазарно търсене – същност и характерни черти


Търсенето е една от променливите на пазарния механизъм. В икономическата теория и практика, когато се говори за търсене, се разбира платежоспособно търсене....
 

Организационна структура


Предмет на дейност и представяне на организацията. Цели на концептуално ниво на фирмата. Организационна структура на фирмата...
 

Анализ на управлението на фирма „Флорина” АД


В основата на съществуването на една фирма стои целта, мотивацията, спецификата на организацията, отличителните белези на фирмата, а също така и средствата, чрез които тя ще постигне своите цели...
 

Управление на човешките ресурси. Същност на управлението и система за управление.


Основи на икономиката на предприятието. Управление на човешките ресурси. Същност на управлението и система за управление...
 

Курсова работа по управленски умения


Програма за повишаване производителността на труда на фирма "Випом"АД Видин...
 

Анализ и оценка на организационната структура за управление на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас


Извършване на сделки по водоснабдяване и канализация, напояване, хидроенергетика, отводняване, изграждане, поддържане и използване на водностопански системи или отделни водохранилища...
 

Стратегическо планиране и стратегическо управление

15 май 2009
·
9
·
1,938
·
338
·
282
·
103

В методическо отношение съществуват множество инструменти, които през годините приемат ранга на “класика” и “запазена мярка” на стратегическото планиране и стратегическото управление...
 

Анализ на управлението във фирма СОТ 161


В курсовата работо съм анализирала управлението на фирма СОТ 161 по моделът на Питър и Уотърман 7-S.Курсовата работа е оценена за отличен....
 

Анализ на организационно-управленска структура


Организационно управленска структура на предприятието. Организационно управленската структура е средството, чрез което се осъществява управлението на фирмата. Организационната структура е рамката, в която се осъществява дейността на компанията...

Избрани критерии за търсене

Основи на управлението
Курсови работи
7 - 10 страници
Ограничаване на резултатите

По Университети

Международно висше б ... (20) Висше Училище Земед ... (12) Русенски университет ... (10) ПУ "Паисий Хилендарски" (7) Великотърновски унив ... (6) Нов български универ ... (6) УНСС (5) МВБУ (4) Европейски колеж по  ... (3) Международно Висше Б ... (3) ВСУ "Черноризец Храбър" (3) Бургаски университет ... (2) Аграрен университет (2) НБУ (2) Бургаски свободен ун ... (2) СУ "Св. Климент Охри ... (2) Колеж по мениджмънт, ... (2) Икономически универс ... (2) Университет "Проф.д- ... (2) Колеж по икономика и ... (1) МВБ (1) Технически университет (1) ВУАРР (1) Висше Училище Земеде ... (1) Земеделски колеж (1) Висше училище "Земед ... (1) Югозападен университ ... (1) ВУАРР Пловдив (1) Филиал към ВСУ "Черн ... (1) УНИБИТ (1) Национален военен ун ... (1) Колеж по телекомуник ... (1) ЮЗУ (1) ВИНС (1) Висше училище по агр ... (1) Филиал "Икономика и  ... (1) МВБУ ДО Бизнес админ ... (1) Технически университет (1) Университет по архит ... (1) Шуменски университет ... (1) ВТУ "Св. Св. Кирил и ... (1)
още университети...