SWOT анализ на процес


SWOT анализът е един от най-разпространените видове анализ в стратегическото управление днес ....
 

Организационна структура на управление на фирма


Анализ на организационната структура на конкретна фирма...
 

Анализ на организационна структура

02 май 2009
·
5
·
854
·
397
·
373
·
70

Термините организация, организиране, организационен, орга-низираност и пр. имат голям брой определения, но за нашите конкретни цели е достатъчно да приемем, че „процесът на организиране може да бъде описан като проектиране, изграждане и поддържане...
 

Лидерство. Качества и стил на лидера. Ситуационни модели на лидерския стил


Разработката е на тема лидерство, качества и стил на лидера, ситуационни модели на лидерството с коментар на конкретен казус...
 

Курсова работа по основи на управлението


Шести принцип на производителността: бърз, сигурен, пълен, и постоянен отчет. Харингтън Емерсън е представител на класическата школа...
 

По какво се различават факторите от външната среда с пряко и косвено въздействие върху организациитя? Дайте примери за всеки от тях.

20 фев 2008
·
5
·
870
·
123
·
57
·
24

Организацията представлява система от взаимносвързани елементи с изградени взаимоотношения между тях. Всяка система има определени граници, в зависимост от целите, в рамките на които функционира. Организацията може да означава определено равнище...
 

Цели на концептуално равнище за програмата по бизнес-администрация за неспециалисти


Организационната структура на пощенска банка е дивизионална. Предопределя се от фактите, че има ясно определени отговорности, висока гъвкавост и адаптивност на системата и простотата на комуникационните връзки...
 

Курсова работа по делови игри


Курсова работа при доцент Анатолий Асенов върху учебника "Управление и поведение в организациите"....
 

Съвременни теории на Управлението

04 дек 2007
·
5
·
843
·
534
·
125
·
17

След 50-те години на 20-ти век настъпва известно сливане или обединяване на идеите от трите школи (класическа,поведенска и количествена).
 

Стопански профил на фирма


Фирма „Май Дей“ ООД е основана през 2001г. с основен предмет на дейност производство на млечни произведения и растителни сметани. Първоначално фирмата е българо-немско дружество, но след отеглянето на немския собственик...