мотивация на персонала


Мотивацията е процес, който има за цел да стимулира отделната личност или група хора, което ще доведе до достигане и осъществяване на целите на организацията....
 

Управленска функция “планиране”


Класическата теория на мениджмънта е изградена върху парадигмата за управлението като процес. Мениджмънтът се разглежда като систематична последователност от функции. Първата от тях – планирането, решава задачите...
 

Сравнение на системен и ситуационен подход

13 окт 2009
·
3
·
422
·
87
·
22

Въз основа на системния поход организацията може да се разглежда като система, която се състои от взаимосвързани и взаимообусловени елементи...
 

Цели и критерии за ефективност


Най–важната част от ефикасния мениджмънт са периодичното избиране на цели за цялата организация и нейните подразделения. Те дават посока на движението на организацията и ориентират усилията на персонала и...
 

Задачата на вестникаря


Задача, давана на студентите с цел - точки и освобождаване от изпит. Решава се чрез теорията от лекциите...
 

Концепция за Управление чрез цели на организацията

04 май 2009
·
3
·
219
·
70
·
61
·
10

Препоръчваме използването на метода „Управление чрез цели”, с цел да се повиши ефективността на Debenhams. Първоначално трябва да се формулират целите на дружеството и да се определят насоките, в които тo ще работи, за да се постигнат планираните цели...
 

Сравнителен анализ на теориите от класическия подход:"Научно управление", "Административен мениджмънт" и "Бюрократичен мениджмънт"


Класическият подход има голям принос за изграждането и развитието на мениджмънта. Той възниква от необходимостта да се увеличи производството и неговата ефективност. С него се поставят основите на изследването, развитието и практиката на управлението....
 

Рационален и емоционален подход


Известно е, че човешкото поведение е реакция на организма, на личността на вътрешни стимули и вътрешни напрежения. Чрез това поведение се осъществява връзката на организма със заобикалящата го среда....
 

Мениджърът се извисява с мисли, началникът със стил, бюрократа с подпис


Бюрократите са държавни служители и са част от системата на обществените решения. Със своето действие или бездействие те могат да подпомогнат или да осуетят дадено намерение на правителството...
 

Основи на управлението


Необходимостта от поддържането на добри взаимоотношения във фирмата е изразена най-добре от Честър Бърнард, който казва, че “ … предприятията са реални системи за съвместна работа"...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент