Доклад за М-тел


Доклад, в който се разглеждат мисията, целите, вътрешната и външна среда, SWOT анализ, организационна структура, проблем, мотивационна теория и системата за вътрешен контрол в "Мобилтел" ЕАД...
 

Изследване на елементите на обкръжаващата среда на Нестле България АД


Самата фабрика е създадена още през 1939 г. от Стефан Тодоров и е наречена “щастие”...
 

Човешки фактор и социална активност


В понятието “човешки фактор” обикновено се включват отделна личност, колективът и отношенията между хората в него. Най-важната характеристика на човешкия фактор в управлението е неговото самосъзнание...
 

Пощенска банка - вътрешна среда


Вътрешна среда, структура и управление на Пощенска банка...
 

Отчитайки ролята на не контролираните слухове и подвижната благосклонност за фобийния страх у персонала


Когато липсват ясно формулирани лични цели за развитие. известна е мъдрата мисъл, че който не знае къде отива, за него попътен вятър няма. В тези случаи вслушването в мнението на другите не би помогнало с нищо, макар и в определени...
 

Ролята на ръководителя за повишаване на социалната стойност на личността


Успехът и добрите резултати на всяка организация зависят до голяма степен от нейните ръководители. По-конкретно от способностите и уменията им да общуват със своите сътрудници, подчинени, колеги и началници. независимо от възприетия модел на...
 

Управление на човешките ресурси по време на икономическа криза


Стратегическата роля на човека в съвременната фирма е, че той привежда в движение и организира взаимодействие на всички останали ресурси с цел печалба...
 

Причини за възникване на неформалните дадености


За правилното и устоичиво функциониране на една система са необходими различни регулативни механизми. Те са пряко свързани с предписания, които са задължителни по своя характер и съвкупността си изграждат формалните дадености...
 

Социална стойност на личността


Ако разглеждаме една група от индивиди, то за да бъде тя такава, преди всичко в нея трябва да се избере нейният ръководител, лидер. Що се отнася до него, от значение са определени качества, характерни за лидерската позиция,а имено умението да провокира...
 

Управление на проектните рискове


Методика за управление на риска в управленския процес...

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Основи на управлението
Доклади
Ограничаване на резултатите

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...