Лидерството в организацията


съдържа 4ри теста и една курсова работа на тема лидерство и реинженеринг в организацията...
 

Казуси по основи на управлението


Домашна работа под формата на казуси по основи на управлението 2 курс в УНСС, при преподавател Кузманова...
 

Отговор на задачи за самостоятелна работа


Задача 1. Проучете мотивационните фактори в организацията, в която работите, и направете мотивационен профил на сътрудниците...
 

Упражнение по основи на управлението


Във връзка с делегирането на властта определено значение имат понятията: йерахическа линия, йерархически ешелон, степен на подчиненост и равнище...
 

Цели и организационна структура на фирма


Сватбената агенция съществува от 2000 година и е първата в град Лом...
 

Сравнение между общи и професионални социално осигурени рискове


Осигуреният социален риск е факт от обективната действителност, свързан с неблагоприятни в материално отношение последици за осигуреното лице. Той е предвидимо, вероятно явление със случаен характер, което настъпва независимо от човешката воля...
 

Домашна работа за модела на Надлер и Тушман


Домашна работа, разглеждаща модела на Надлер и Тушман за мебелна фирма...
 

Проблеми при инсталирането на хладилни съоръжения в дружество


Кока-Кола ХБК България е най-големият производител на безалкохолни напитки в страната, който притежава изключителното право да бутилира продуктите на "The Coca-Cola Company"...
 

Организационно-управленска структура на фирма


Анализ на организационно-управленската структура на конкретна фирма...

Качи домашна работа и спечели
 

Сподели своите Домашните работи по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент