Съответствието между интереси и поведение на личността и групата


Проблемите, които съществуват относно интересите и поведението на личността и групата са с много аспекти. Поведението на отделна личност и новите идеи, които си поставя служат за оценяване на личността и групата....
 

Роля на ръководителя за повишаването но социалната стойност на личността


Изпълнението на функциите и задачите на управлението на дадена фирма от управляващата система в нея представлява процесът на управление. По своята същност той е привеждане в действие на системата за управление, т.е. хората, чиято роля е да управляват...
 

Формите за проявление на неформалните истини и възможните последици


От поведенческа гледна точка неформалните истини са свързани с интересите на личността и групите. Когато формалните дадености не се приемат като мотив за поведение като естествена реакция се очертават следните възможности...
 

Мениджърът - централна фигура в процеса на управление


В съвременния свят на бизнеса и политиката ролята на мениджъра е да управлява човешки, финансови, материални и информационни ресурси. В работа си за определена организация той определя целите...
 

Планиране в организацията


Планиране в организацията. /Същност и общ модел на процеса планиране. Мисия, цели и стратегии на организацията. Система от планове на организацията./...
 

Ес за развитието на малките и средни предприятия (МСП) и повишаване на конкурентноспособността


Малките и средни предприятия (мсп) функционират предимно на национално ниво, тъй като относително малко на брой малки и средни предприятия извършват трансграничен бизнес в рамките на ЕС. Въпреки това, независимо от техния обхват на дейност...
 

Лидерство, ръководство, власт и влияние


Съвременното управление отделя голямо внимание на лидерството в стопанската организация. Понятието лидерство произлиза от английското lead, което значи водя....
 

Фирмена Култура


Понятието фирмена култура е нов феномен от 80-те години в развитите индустриални страни и се разглежда като основна предпоставка...
 

Ролята на ръководителя за повишаване на социалната стойност на личността


Всяка организация има за цел да материализира потенциала, с които разполага в печалба ....
 

Човешкият фактор и проблемът за неговото управление в съвременния мениджмънт


В понятието "човешки фактор" се включва отделната личност, колективът и отношенията между хората в него. Най-важната характеристика на човешкия фактор в управлението е неговото самосъзнание, т.е човек може да мисли и действа на базата на собствена...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Основи на управлението
Реферати
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...