Вземане на управленски решения


Създават се запаси от необходимите суровини, материали в предприятието, които се съхраняват в специални за целта складове, при нужда те обезпечават производството...
 

Мотивацията в управлението


Мотивацията в управлението- същност, мотивационни теории, пирамида на Маслоу, мотивация и поведение....
 

Социална отговорност на организациите


Социалната отговорност, възприемана като социално задължение на организацията. Социалната отговорност, възприемана като социална реакция на организацията. Социалната отговорност, възприемана като социална активност на организацията...
 

Мотивация в управлението


Може да се дефинира като система от стимули, които определят съдържанието и насоките на конкретна дейност. Мотивацията е вътрешно психологичен процес, започнал от чувството за недостиг, липса...
 

Основи на стопанското управление


Предмет, цели и обект на дисциплината мениджмънт – процес на постигане на целите на организацията чрез използване на знанията, уменията и интелекта на другите хора...
 

Работа в екипи. Управление на конфликтите и стреса


Същност на екипа. Структура на екипа. Характеристики. Развитие на екипа. Управление на конфликтите и стреса...
 

Организация, управление, мениджър


Какво представлява организацията? Организацията – това е група от хора, дейността на които съзнателно се координира за постигане на обща цел или общи цели...
 

Основи на управлението


Управлението (мениджмънта) е универсален процес. Управление се осъществява още при разпадане на простата кооперация на труда, когато се извършват дейности по организация, размяна, снабдяване и др....

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Основи на управлението
Презентации
Ограничаване на резултатите