Основи на управлението - 40 теми


Разработени теми по основи на управлението - 40 теми, ползвани в Тракийски университет - гр. Стара Загора от второкурсници в Стопански факултет....
 

Наградата Малкълм Болдридж


Наградата "Малкълм Болдридж" като национална награда на САЩ цели да се укрепи конкурентната способност на американската промишленост чрез формирането на модел на управление на тоталното качество...
 

Същност на управлението


Особености на управлението. Историческо развитие на управленската наука. Упавленски школи и техните основни представители....
 

Управление на училищната система в Литва и Словения


Министерството на образованието и науката е отговорно за развитието и приложението на образователните политики и определя критериите за разпределението на финансовите ресурси. През 2002 г. е въведена нова система...
 

Организационни структури на управление


Същност и видове организационни структури. Предимства и недостатъци на организационните структури на управление....
 

Управление на човешкия капитал


Фредерик Тейлър (1856-1915). Изследвайки елементите на управление на производството той счита, че научният подход за изучаване и анализ на труда може да бъде същия, както при лабораторното изследване...
 

Конкурентни стратегии


Конкурентните стратегии на организацията служат за формиране и реализация на конкурентните и предимства спрямо останалите съперници в бранша. Определят се на равнище стратегическа бизнес единица. В основата им най - често стои ...
 

Качества необходими за наличието на управленско умение


Основополагащи качества – включват се: подходящо образование, самостоятелност, инициативност, активност, мотивация за успех и някои специфични темпераменти способности...
 

Парадигми на мениджмънта


Новата парадигма предполага, че йерархията, твърдите графици и правила се сменят с работа в екип, непосредствено взаимодействие, перманентни иновации, непрекъснато обучение и усъвършенстване...

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент