Анализ външна и вътрешна среда


Анализ на външните и вътрешните фактори на МТЕЛ - управлението на организацията в условията на динамично променяща се среда...
 

SWOT анализ на фирма "Алфа"


SWOT-анализа е полезен инструмент за диагностициране на вътрешното състояние на фирмата и за анализиране на външните въздействия. Това е анализ на силните и слабите страни на фирмата, възможностите и заплахите от обкръжаващата среда..
 

Анализ на практически управленски проблем


Анализ на практически управленски проблем на фирма...
 

Анализ на практически управленски проблем


Местоположението му от гледна точка на географските и климатични условия благоприятства развитието на осъществяваната от него дейност: посрещане, настаняване и изпращане на туристи през летния сезон...
 

SWOT и PEST анализ

10 окт 2009
·
4
·
386
·
206
·
421
·
76

Голяма популярност на магазините Debenhams в целия свят...
 

Анализ на дейноста и резултатите на фирма


Анализ на дейноста на фирма,Представяне на фирмата,Анализ на управленческата дейност...
 

Основи на управлението


С какви проблеми се сблъсква Джеймс Уолт при поемане управлението на предприятието? Проблемите с които се сблъсква Джеймс Уолт при поемане на управлението на фирмата са: -намален обем на производство с 10...
 

Анализ на теориите от класическия подход: “Научно управление” на Фредерик Тейлър, “Административен мениджмънт” на Анри Файол и “Бюрократичен мениджмънт” на Макс Вебер


анализ на теориите от класическия подход: “Научно управление” на Фредерик Тейлър, “Административен мениджмънт” на Анри Файол и “Бюрократичен мениджмънт” на Макс Вебер...
 

Проблеми на организационната култура


Организационна култура е понятие от областта на теорията за организациите и тяхното управление, посредством което се описват психологията, нагласите, опита, убежденията и стойностната ориентация (лична и културни стойности) в една организация...
 

PEST, Porter и SWOT анализ на банка


Банката е най-голямата в България, с активи от над 12 млрд. лева. Тя обслужва над 1 млн. клиенти - домакинства, малки и средни предприятия, големи местни предприятия, както и множество международни компании...

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент